بهنوش طباطبایی هميشه دوست دارم شادي هايم را با شما دوستانم تقسيم كنم
غير از اين روا نيست و از انصاف به دور است ... .
.
شادی تان مستدام
قلبتان پر امید
و نور خدا در زندگی تان class=
هميشه دوست دارم شادي هايم را با شما دوستانم تقسيم كنم غير از اين روا نيست و از انصاف به دور است ... . . شادی تان مستدام قلبتان پر امید و نور خدا در زندگی تانثبت دیدگاه شما