امیرحسین رستمی با مجيد توكلى در اولين فيلمى كه ساخت و براش بازى كردم ،رفيق شديم و مونديم تا الان رفيق ،خدارو شكر و امشب حالم خيلى خوبه با ديدن فيلم جديدش متولد ٦٥.تاثير عقيق در بلوغ مجيد و نميشه كتمان كرد😃كاش ميشد از دست ندين اين فيلم و.و بيشتر خوش گذشت با ديدن رفيقهاى ديگم برزو نيكنژاد عزيزم كه بالاخره نميزارم هت تريك بشه بهم خوردن همكاريمون وسامان سالور،سميراجان،انا خانم نعمتى و مائده جاااانم و مريم سعادت عزيز و سام و امين محمد فاميل ووو  كه در عكس جا نميشدن.مثل هميشه زحمت ست لباسم با محمد رضايى عزيزم از كلوب وى اى پى نياوران بودكه هميشه كنارمه و ياره برام چه در مراسمها و چه در مجلم اسپرت پلاس و چه در تنهاييام.و امشبم مجبورم كرد تنبلى رو كنار بزارم و باشم .و دوستاى عكاسم كه دلخور بودن چرا نيستم زياد در اينجور مراسمها،تلافيش و بجاش امشب در اوردن حسابى😊😬😃.زحمت اين  عكس شكارى هم با نسيم خانم يوسفى بود.براى دوستاى عكاس عزيزم بجاش يه عالمه سورپرايز دارم از فيلم و سريال و تاتر در ايران گرفته تا مسابقات جايزه بزرگ تنيس دبى.✔️ class=
با مجيد توكلى در اولين فيلمى كه ساخت و براش بازى كردم ،رفيق شديم و مونديم تا الان رفيق ،خدارو شكر و امشب حالم خيلى خوبه با ديدن فيلم جديدش متولد ٦٥.تاثير عقيق در بلوغ مجيد و نميشه كتمان كرد😃كاش ميشد از دست ندين اين فيلم و.و بيشتر خوش گذشت با ديدن رفيقهاى ديگم برزو نيكنژاد عزيزم كه بالاخره نميزارم هت تريك بشه بهم خوردن همكاريمون وسامان سالور،سميراجان،انا خانم نعمتى و مائده جاااانم و مريم سعادت عزيز و سام و امين محمد فاميل ووو كه در عكس جا نميشدن.مثل هميشه زحمت ست لباسم با محمد رضايى عزيزم از كلوب وى اى پى نياوران بودكه هميشه كنارمه و ياره برام چه در مراسمها و چه در مجلم اسپرت پلاس و چه در تنهاييام.و امشبم مجبورم كرد تنبلى رو كنار بزارم و باشم .و دوستاى عكاسم كه دلخور بودن چرا نيستم زياد در اينجور مراسمها،تلافيش و بجاش امشب در اوردن حسابى😊😬😃.زحمت اين عكس شكارى هم با نسيم خانم يوسفى بود.براى دوستاى عكاس عزيزم بجاش يه عالمه سورپرايز دارم از فيلم و سريال و تاتر در ايران گرفته تا مسابقات جايزه بزرگ تنيس دبى.✔️ثبت دیدگاه شما