حسین پاکدل ...
کو ذوق نگاهی‌که به هنگام تماشا
چون دیده‌گریبان درم از نام تماشا
(بيدل)
عاطفه براى بار سوم به تماشاى نمايش سردار نشست و مواردى را به من تذكر داد كه الحق كارساز و مفيد بود. نعمتى كمياب و ناب است داشتن هنرمندى بزرگ و فهيم در كنار، خصوص كه خصلتى آيينه گون داشته باشد و تو را به تماشاى حسن بخواند تا عيوب بزدايد. هرچه باشد در امر بازيگرى او استاد مسلم من است، هم به جهت سابقه، هم نقش هايى كه در سينما و تئاتر خلق كرده و هم جوايز معتبرى كه برده؛ لذا تذكراتش مفيد است. عاطفه ذاتاً اهل تماشاست، دقيق مى بيند، و عالى تحليل مى كند. و من چه ثروتمندم كه چنين انسانِ زلال، بينا و سخاوتمندى در كنار دارم
.
.
عكس از امير خدامى
. class=
... کو ذوق نگاهی‌که به هنگام تماشا چون دیده‌گریبان درم از نام تماشا (بيدل) عاطفه براى بار سوم به تماشاى نمايش سردار نشست و مواردى را به من تذكر داد كه الحق كارساز و مفيد بود. نعمتى كمياب و ناب است داشتن هنرمندى بزرگ و فهيم در كنار، خصوص كه خصلتى آيينه گون داشته باشد و تو را به تماشاى حسن بخواند تا عيوب بزدايد. هرچه باشد در امر بازيگرى او استاد مسلم من است، هم به جهت سابقه، هم نقش هايى كه در سينما و تئاتر خلق كرده و هم جوايز معتبرى كه برده؛ لذا تذكراتش مفيد است. عاطفه ذاتاً اهل تماشاست، دقيق مى بيند، و عالى تحليل مى كند. و من چه ثروتمندم كه چنين انسانِ زلال، بينا و سخاوتمندى در كنار دارم . . عكس از امير خدامى .ثبت دیدگاه شما