بهنوش بختیاری ناصر جان...بدرقه ات میکنیم....مرگت پتکی بود برسر من...آقای شیر محمدی...و همه رفیقات
مدیرتولیدنبودی تو....سینمایی نبودی تو....زمینی نبودی تو.....تو با همه ما حقه بازایی که تو سینما هستیم و فقط فکر میکنیم داریم کار هنری میکنیم فرق داشتی....
برادرم نمیذارم غریب بری
میخوام تمام اقوام و خانواده و یاران خودت و یاران من به مجلس ختمت بیان و به یادت سکوت کنیم.....اشک بریزیم و قول بدیم باهم مهربان تر باشیم.... درسته که ماها هممون بی وفاییم.....ولی من به تو قول میدم هرشب برای شادی روحت دعاکنم... class=
ناصر جان...بدرقه ات میکنیم....مرگت پتکی بود برسر من...آقای شیر محمدی...و همه رفیقات مدیرتولیدنبودی تو....سینمایی نبودی تو....زمینی نبودی تو.....تو با همه ما حقه بازایی که تو سینما هستیم و فقط فکر میکنیم داریم کار هنری میکنیم فرق داشتی.... برادرم نمیذارم غریب بری میخوام تمام اقوام و خانواده و یاران خودت و یاران من به مجلس ختمت بیان و به یادت سکوت کنیم.....اشک بریزیم و قول بدیم باهم مهربان تر باشیم.... درسته که ماها هممون بی وفاییم.....ولی من به تو قول میدم هرشب برای شادی روحت دعاکنم...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران