مجید اخشابی دروغ هایت را به من بده

آن ها را خواهم شُست

و در گوشه ی دنجِ بی گناهی از قلبم

از آنها حقایق خواهم ساخت ((مرام المصری)) class=
دروغ هایت را به من بده آن ها را خواهم شُست و در گوشه ی دنجِ بی گناهی از قلبم از آنها حقایق خواهم ساخت ((مرام المصری))ثبت دیدگاه شما