مهتاب ثروتی بیتوته کوتاهی است جهان
در فاصله گناه و دوزخ
خورشید همچون دشنامی برمی آید
و روز شرمساری جبران ناپذیری است
آه پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگوی
درخت جهل معصیت بار نیاکان است
و نسیم وسوسه ای ست نابکار
مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید
چیزی بگوی
پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگوی
#شاملو class=
بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرمساری جبران ناپذیری است آه پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگوی درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ای ست نابکار مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید چیزی بگوی پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگوی #شاملوثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


s.mahmoud_madani
Alie bod ....damet garm


sara_fly_h
درود

fatemeh.dehghani8556
👍🏻👍🏻❤️❤️❤️❤️❤️

yektaw.__
Vy ch khubew😭😻

mahtabservati
@zahranikazar جان جان بانو

raafatmoein
دم صبح باد سرد تن و پوست کرد سفید ته شب ابر و برف روی مهتاب کشید

shirgirali
asheghetaamm👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️

samanmazloomii
@mahtabservati servati khanom bah bah 🙌🙌

zahranikazar
به به، عاليه😘

zahra.bazregar
#ziba💚