الهام پاوه نژاد .
شمارش معکوس، نیم ساعت به شروع مجموعه‌ی #هست_و_نیست 
در نقشی که بسیار دوست می‌دارم... کلی هیجان دارم!!!
امیدوارم شما هم حاصل زحمات پرانرژی یک گروه هم‌دل را دوست داشته باشین.
ساعت ۲۱.۳۰
شبکه دوم سیما
.
پی‌نوشت: تکرار پخش:
۱/۵۰ 
۱۲/۵ 
۱۶/۳۰
#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #سریال class=
. شمارش معکوس، نیم ساعت به شروع مجموعه‌ی #هست_و_نیست در نقشی که بسیار دوست می‌دارم... کلی هیجان دارم!!! امیدوارم شما هم حاصل زحمات پرانرژی یک گروه هم‌دل را دوست داشته باشین. ساعت ۲۱.۳۰ شبکه دوم سیما . پی‌نوشت: تکرار پخش: ۱/۵۰ ۱۲/۵ ۱۶/۳۰ #الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #سریالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران