سیما خضرآبادی قسمت آخر سريال آسپرين خيلى خوشحالم كه اين سريال مورد توجه مردم خوب داخل ايران و هموطنان خارج از كشور قرار گرفت همه ى عوامل خوب و زحمتكش گروه يك طرف و مجيد صالحى با معرفت و مهربان هم يكطرف من با اينكه تو اين كار افتخار همبازى بودن با ايشون رو نداشتم ولى از انسانيت وبزرگى ايشون بسيار سر كار ياد گرفتم اميدوارم هر جا هستيد سايتون بالاى سر خانواده ى گلتون باشه و موفق باشيد ،در ضمن پوستر اين قسمت رو خيلى دوست دارم به دليل اينكه اين سه بازيگر كه روى عكس خوردن بازيگران مورد علاقه ى من در آسپرين هستند class=
قسمت آخر سريال آسپرين خيلى خوشحالم كه اين سريال مورد توجه مردم خوب داخل ايران و هموطنان خارج از كشور قرار گرفت همه ى عوامل خوب و زحمتكش گروه يك طرف و مجيد صالحى با معرفت و مهربان هم يكطرف من با اينكه تو اين كار افتخار همبازى بودن با ايشون رو نداشتم ولى از انسانيت وبزرگى ايشون بسيار سر كار ياد گرفتم اميدوارم هر جا هستيد سايتون بالاى سر خانواده ى گلتون باشه و موفق باشيد ،در ضمن پوستر اين قسمت رو خيلى دوست دارم به دليل اينكه اين سه بازيگر كه روى عكس خوردن بازيگران مورد علاقه ى من در آسپرين هستندثبت دیدگاه شما