پرستو گلستانی هی نا امیدی، نا امیدی، نا امیدی 
از هیچ کس حتی خودت خیری ندیدی 
هی صبر کردی صبر، اما بی علاجه
از صبر کردن روحت ام بد هاج و واجه
هر چی بهت تقدیم شد دوز و کلک بود 
قلبت شکست از بس که دستت بی نمک بود
با این و اون نجنگ ،فرار کن فرار 
از مردم دو رنگ فرار کن فرار class=
هی نا امیدی، نا امیدی، نا امیدی از هیچ کس حتی خودت خیری ندیدی هی صبر کردی صبر، اما بی علاجه از صبر کردن روحت ام بد هاج و واجه هر چی بهت تقدیم شد دوز و کلک بود قلبت شکست از بس که دستت بی نمک بود با این و اون نجنگ ،فرار کن فرار از مردم دو رنگ فرار کن فرارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


im_mohammad.mosavi
چه متنی آفرین


sayna6576
واقعا

e.sheryyyy
نه فرار راه خوبی نیست وایسا و مردونه بزن شتک متکشون کن

sahar.t1985
👍👍👍👍حرف دل هممونو زدی تقریبا

fetemeh_beygi
👍👏👏👏👏

hana.ahora1
اره والاااا دقیقااا که گل گفتیدد فقط باید فرارکرد👌👌✔✔💯💯💯

tti2203
👉👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👌👌👌👌👈

tti2203
لاااااااایک خانم گلستانی عزیزم