کورش سلیمانی 🌫
يقينا چيزى مهم را جايى گم كرده ايم و پاك از اين فقدان بى خبريم! وگرنه اين همه حجم سختى نبايد آزارمان مى داد ... بازگرديم، بازگرديم، شايد عشق را دوباره بيابيم، شايد روزگار به روال عادىِ خود بازگردد، شايد زندگى را فهميديم ... صبح تان بخير ...
______________
پ.ن: ( ربطى به عكس و كپشن بالا ندارد، جز اندكى!) ... امروز صبحِ دومِ دى، تهران چه پاك بود. چه هواى خوبى ... يادمان باشد كه پيروز شدن بر مشكلات حاصل انديشيدن به آنها در روزهاى آرام و بدون فشار است، لطفا براى آلودگى هوا در همين روزهاى پاك بيانديشند و موضوع را رها نكنيد ... هزار كار خوب مى توان كرد از جمله خارج كردن ماشين هاى دودزا كه غالبا سازمانى و دولتى هستند و گازوييلى و من بارها نمونه شان را ديده ام ... طرح هاى اورژانسى در روزهاى آلوده را با اندكى ترميم مى توان هميشگى كرد ... دارد دير مى شود _ اگر هنوز نشده باشد! _  بياييد ياد بگيريم و باد بدهيم درست زندگى كردن را ... لياقت ما بيشتر از اين هاست ... __________________
#هواى_پاك پاك
#كورش_سليمانى 
#نفسم_گرفت class=
🌫 يقينا چيزى مهم را جايى گم كرده ايم و پاك از اين فقدان بى خبريم! وگرنه اين همه حجم سختى نبايد آزارمان مى داد ... بازگرديم، بازگرديم، شايد عشق را دوباره بيابيم، شايد روزگار به روال عادىِ خود بازگردد، شايد زندگى را فهميديم ... صبح تان بخير ... ______________ پ.ن: ( ربطى به عكس و كپشن بالا ندارد، جز اندكى!) ... امروز صبحِ دومِ دى، تهران چه پاك بود. چه هواى خوبى ... يادمان باشد كه پيروز شدن بر مشكلات حاصل انديشيدن به آنها در روزهاى آرام و بدون فشار است، لطفا براى آلودگى هوا در همين روزهاى پاك بيانديشند و موضوع را رها نكنيد ... هزار كار خوب مى توان كرد از جمله خارج كردن ماشين هاى دودزا كه غالبا سازمانى و دولتى هستند و گازوييلى و من بارها نمونه شان را ديده ام ... طرح هاى اورژانسى در روزهاى آلوده را با اندكى ترميم مى توان هميشگى كرد ... دارد دير مى شود _ اگر هنوز نشده باشد! _ بياييد ياد بگيريم و باد بدهيم درست زندگى كردن را ... لياقت ما بيشتر از اين هاست ... __________________ #هواى_پاك پاك #كورش_سليمانى #نفسم_گرفتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران