علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
در کنار دوست عزیزم(کمدین) بهروز سروش پور 
بهترینها را شما خوبان آرزو دارم 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان در کنار دوست عزیزم(کمدین) بهروز سروش پور بهترینها را شما خوبان آرزو دارم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما