سیما خضرآبادی از اینکه زنی 
با تو دیوانه وار
بحث میکندخوشحال باش
دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است.
زن اگر سکوت کرد بدان
سکوتش نشانه پایان توست... class=
از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث میکندخوشحال باش دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست...ثبت دیدگاه شما