نیوشا ضیغمی دوستان عزيزم 
فروش بليط اين مراسم جهت خريد لوازم تحرير بچه ها هست ...
عزيزاني كه تمايل دارن با شماره تلفن 
٨٨٠٠٣٢٧٨ تماس بگيرن
پيشاپيش ازتون ممنون
يا حق
#niushazeighami 
#niooshazeighami class=
دوستان عزيزم فروش بليط اين مراسم جهت خريد لوازم تحرير بچه ها هست ... عزيزاني كه تمايل دارن با شماره تلفن ٨٨٠٠٣٢٧٨ تماس بگيرن پيشاپيش ازتون ممنون يا حق #niushazeighami #niooshazeighamiثبت دیدگاه شما