مهتاب ثروتی ‎خوشبختی را من همیشه به پایان هفته
‎به پایان ماه و به پایان سال موکول می‌کردم
‎هفته پایان می‌یافت
‎ماه پایان می‌یافت
‎سال پایان می‌یافت
‎هنوز در آستانه‌ی در
‎در کوچه بودیم ، پیوسته ساعت را نگاه می‌کردم
‎که کسی خوشبختی و جامه‌ای نو به ارمغان بیاورد

احمد رضا احمدي 
عكس : @lindakiani4 جانم class=
‎خوشبختی را من همیشه به پایان هفته ‎به پایان ماه و به پایان سال موکول می‌کردم ‎هفته پایان می‌یافت ‎ماه پایان می‌یافت ‎سال پایان می‌یافت ‎هنوز در آستانه‌ی در ‎در کوچه بودیم ، پیوسته ساعت را نگاه می‌کردم ‎که کسی خوشبختی و جامه‌ای نو به ارمغان بیاورد احمد رضا احمدي عكس : @lindakiani4 جانمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


maneli.moradi
mishe lotfan directeton ro chek konid 🙏🏻🌹


naznan6217
👌

mohammadzadeh_sepideh
❤❤❤

fatima_13780509
اووو عروس شدين!!؟

bijanabooalizadeh
Nice pic👍🏻👍🏻

panteapoursorkh
😍😍😍😍😍 @mahtabservati