علی زندوکیلی زيباترين پيغام امروز 
خسرو آواز صبح امروز به وطنشون آمدند
خدارو هزاران هزار بار شكر🙏🙏🙏 class=
زيباترين پيغام امروز خسرو آواز صبح امروز به وطنشون آمدند خدارو هزاران هزار بار شكر🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما