بهنوش بختیاری ولله طشت واسه آقای ما خیلی کمه.....ما پای آقامون رو تو استخر میشوریم
آخه ما زنها کاری جز سرویس دادن به آقاهامون نداریم..🤣😂🤣😂🤣...نه هدفی..نه قدرتی...نه معیاری برای زیستن...نه پتانسیلی....نه شعور و معرفتی....ما زنها باید فقط پای آقامون رو بشوریم....باشد که از ما راضی باشد.....همینه که هنوز زن در این کشور جوکه و به هیچکدوم از حقوق واقعی و قانونیش نرسیده.....چون فقط یک جنبه از زن رو دیدیم.....ریلکس کردن شوهران......به راستی که هنر نزد خانمهای ایرانیست و بس....😂🤣😂🤣
پی نوشت:محبت اصلا ایرادی نداره...ولی فقط محبت خیلی ایراد داره🤣
عکس مربوط به فیلم آقای سانسور🤚
گریم از مهری شیرازی❤ class=
ولله طشت واسه آقای ما خیلی کمه.....ما پای آقامون رو تو استخر میشوریم آخه ما زنها کاری جز سرویس دادن به آقاهامون نداریم..🤣😂🤣😂🤣...نه هدفی..نه قدرتی...نه معیاری برای زیستن...نه پتانسیلی....نه شعور و معرفتی....ما زنها باید فقط پای آقامون رو بشوریم....باشد که از ما راضی باشد.....همینه که هنوز زن در این کشور جوکه و به هیچکدوم از حقوق واقعی و قانونیش نرسیده.....چون فقط یک جنبه از زن رو دیدیم.....ریلکس کردن شوهران......به راستی که هنر نزد خانمهای ایرانیست و بس....😂🤣😂🤣 پی نوشت:محبت اصلا ایرادی نداره...ولی فقط محبت خیلی ایراد داره🤣 عکس مربوط به فیلم آقای سانسور🤚 گریم از مهری شیرازی❤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران