علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
دوست خوبم علی مشهدی مادر بزرگوارشان حالش خوب نیست ونیاز به خون AB منفی دارد 
لطفا برای سلامتی دعا کنید 
خاک پای تک تک شما خوبانم یا حق
لطفا با شماره 09199196916 اقای علیزاده تماس بگیرید class=
باسلام خدمت شما خوبان دوست خوبم علی مشهدی مادر بزرگوارشان حالش خوب نیست ونیاز به خون AB منفی دارد لطفا برای سلامتی دعا کنید خاک پای تک تک شما خوبانم یا حق لطفا با شماره 09199196916 اقای علیزاده تماس بگیریدثبت دیدگاه شما