مریم کاویانی .
خاله عزيزم دامن پر مهرت رافراموش نميكنم، زماني كه پرستار ومراقب من بودي...شما براي من زني قهرمان و محكمي هستيد و الگو در روزهاي سختم...
از كساني كه مرا در اينجا همراهي ميكنند التماس دعا براي شفايت دارم♥️🙏🏻 class=
. خاله عزيزم دامن پر مهرت رافراموش نميكنم، زماني كه پرستار ومراقب من بودي...شما براي من زني قهرمان و محكمي هستيد و الگو در روزهاي سختم... از كساني كه مرا در اينجا همراهي ميكنند التماس دعا براي شفايت دارم♥️🙏🏻ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران