اشکان خطیبی روز خوش
ركورد ديروز من در ترافيك تهران:٣ساعت و ٥٠ دقيقه!!!
اول از همه بگم كه تمام عكس ها پشت چراغ قرمز و در حالت توقف كامل گرفته شده.كمربندم(ايمنى منظورمه) هم براى استراحت باز شده و دوباره قبل از حركت بسته شده.(اينو براى اونايي گفتم كه دنبال قاتل بروسلى هستند😉)
دوم:ظاهرا اين روند تا عيد حداقل ادامه داره و حتى بدتر هم ميشه.
سوم:خيلى سعى كردم ناديده بگيرم ش و حتى سرخودم رو گرم كنم ولى واقعا ٤ ساعت زمان خيلى زياديه براى تلف شدن.
چهارم:شما روزى چندساعت تو ترافيك هستيد؟
پنجم:ترافيك ...است؟(جاى خالى را پر كنيد😂)
#ترافيك #اشكان_خطيبى #وقت #وقت_طلاست #traffic #ashkankhatibi #time # class=
روز خوش ركورد ديروز من در ترافيك تهران:٣ساعت و ٥٠ دقيقه!!! اول از همه بگم كه تمام عكس ها پشت چراغ قرمز و در حالت توقف كامل گرفته شده.كمربندم(ايمنى منظورمه) هم براى استراحت باز شده و دوباره قبل از حركت بسته شده.(اينو براى اونايي گفتم كه دنبال قاتل بروسلى هستند😉) دوم:ظاهرا اين روند تا عيد حداقل ادامه داره و حتى بدتر هم ميشه. سوم:خيلى سعى كردم ناديده بگيرم ش و حتى سرخودم رو گرم كنم ولى واقعا ٤ ساعت زمان خيلى زياديه براى تلف شدن. چهارم:شما روزى چندساعت تو ترافيك هستيد؟ پنجم:ترافيك ...است؟(جاى خالى را پر كنيد😂) #ترافيك #اشكان_خطيبى #وقت #وقت_طلاست #traffic #ashkankhatibi #time #ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران