دانیال عبادی 🌹🌹
.

روزی حکیمی به فرزندش گفت :

از فردا یک کیسه با خودت بیاور و در آن به تعداد آدم‌هایی که دوست نداری و از آنان بدت می‌آید پیاز قرار بده 
روز بعد فرزند همین کار را انجام داد و حکیم گفت : هرجا که می‌روی این کیسه را با خود حمل کن

فرزنش بعد از چند روز خسته شد و به او شکایت برد که پیازها گندیده و بوی تعفن گرفته است و این بوی تعفن مرا را اذیت می‌کند.

حکیم پاسخ داد :
این شبیه وضعیتی است که تو کینه دیگران را در دل نگه داری . این کینه ، قلب و دلت را فاسد می‌کند و بیشتر از همه خودت را اذیت خواهد کرد.

#danial_ebadi #danialebady #danialebadi #danial_ebady #دانيال #دانيال_عبادى class=
🌹🌹 . روزی حکیمی به فرزندش گفت : از فردا یک کیسه با خودت بیاور و در آن به تعداد آدم‌هایی که دوست نداری و از آنان بدت می‌آید پیاز قرار بده روز بعد فرزند همین کار را انجام داد و حکیم گفت : هرجا که می‌روی این کیسه را با خود حمل کن فرزنش بعد از چند روز خسته شد و به او شکایت برد که پیازها گندیده و بوی تعفن گرفته است و این بوی تعفن مرا را اذیت می‌کند. حکیم پاسخ داد : این شبیه وضعیتی است که تو کینه دیگران را در دل نگه داری . این کینه ، قلب و دلت را فاسد می‌کند و بیشتر از همه خودت را اذیت خواهد کرد. #danial_ebadi #danialebady #danialebadi #danial_ebady #دانيال #دانيال_عبادىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران