علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
دیشب بادوستان خوبم در فست‌فود شیدسا

از سمت راست اقایان احمدی. خودم. جباری. ومحمد سلیمی 
الهی که روز وروزگار برشما خوش باد 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان دیشب بادوستان خوبم در فست‌فود شیدسا از سمت راست اقایان احمدی. خودم. جباری. ومحمد سلیمی الهی که روز وروزگار برشما خوش باد خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما