بهرام رادان ممنونم از هموطنان عزيزم در سيدنى، ديشب فوق العاده بود، مثل اكران موفق امريكا. امشب ملبورن و دوشنبه شب در بريزبن و شنبه ١٨ سپتامبر در لندن (انگلستان) همراه شما به تماشاى باركد خواهيم نشست، به اميد ديدار 🇬🇧🇦🇺 Thank you Sydney,last night was just fantastic, I'll be watching @barcodethemovie with you tonight in Melbourne, Monday night, Brisbane and September 18th London, the U.K. Can't wait to see you all class=
ممنونم از هموطنان عزيزم در سيدنى، ديشب فوق العاده بود، مثل اكران موفق امريكا. امشب ملبورن و دوشنبه شب در بريزبن و شنبه ١٨ سپتامبر در لندن (انگلستان) همراه شما به تماشاى باركد خواهيم نشست، به اميد ديدار 🇬🇧🇦🇺 Thank you Sydney,last night was just fantastic, I'll be watching @barcodethemovie with you tonight in Melbourne, Monday night, Brisbane and September 18th London, the U.K. Can't wait to see you allثبت دیدگاه شما