رز رضوی سپاس از جناب دكتر سيف برقي و آقاي كرم يزدي كه بنده رو قابل دانستند و به عنوان سفير سلامت انتخاب نمودند... اميدوارم بتوانم در اين راستا فعاليتهاي موثري را به ثمر برسانم🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🙏🏻🙏🏻🙏🏻و سپاس از خانم شيرين ميرزاجاني بابت عكسهاي خوبشون 🌹🌹🌹روز جمعه خوبي داشته باشيد .
Telegram.me/RozRazavi

#rozrazavi#jashnvareh_salamat#doktorseifbarghi#karamyazdi#shirinmirzajani#safirsalamat#shokr#sepas# class=
سپاس از جناب دكتر سيف برقي و آقاي كرم يزدي كه بنده رو قابل دانستند و به عنوان سفير سلامت انتخاب نمودند... اميدوارم بتوانم در اين راستا فعاليتهاي موثري را به ثمر برسانم🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🙏🏻🙏🏻🙏🏻و سپاس از خانم شيرين ميرزاجاني بابت عكسهاي خوبشون 🌹🌹🌹روز جمعه خوبي داشته باشيد . Telegram.me/RozRazavi #rozrazavi#jashnvareh_salamat#doktorseifbarghi#karamyazdi#shirinmirzajani#safirsalamat#shokr#sepas#ثبت دیدگاه شما