بهنوش طباطبایی .
در سكوت محض 
ميشه همه ى صداها رو شنيد

فقط بايد امان داد
 و سكوت كرد class=
. در سكوت محض ميشه همه ى صداها رو شنيد فقط بايد امان داد و سكوت كردثبت دیدگاه شما