علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
درکنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه سلام 
دعا گوی همه شما خوبانم واز خداوند برایتان بهترینها را ارزو کردم
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان درکنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه سلام دعا گوی همه شما خوبانم واز خداوند برایتان بهترینها را ارزو کردم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما