الهام پاوه نژاد .
آرام باش عزیز من، آرام باش
حکایت دریاست زندگی
گاهی درخشش آفتاب،برق و‌بوی نمک،ترشح شادمانی
گاهی هم فرو می‌رویم، چشم‌های‌مان را می‌بندیم، همه جا تاریکی است...
آرام باش عزیز من، آرام‌باش
دوباره سر از آب بیرون می‌آوریم
و تلألؤ آفتاب را می‌بینیم
زیر بوته‌ای از برف
درست از جایی که تو دوست داری،
طالع می‌شود...
#شمس_لنگرودی .
پی‌نوشت: خسته نباشین از ترافیک‌های طولانی و کار روزمره... از شلوغی‌های کار، جا مونده بودم انگار از عکس برفی!!! دست و دلتون گرم... شبتون آرام.
.💫❄️♥️❄️💫
#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر
#زمستان class=
. آرام باش عزیز من، آرام باش حکایت دریاست زندگی گاهی درخشش آفتاب،برق و‌بوی نمک،ترشح شادمانی گاهی هم فرو می‌رویم، چشم‌های‌مان را می‌بندیم، همه جا تاریکی است... آرام باش عزیز من، آرام‌باش دوباره سر از آب بیرون می‌آوریم و تلألؤ آفتاب را می‌بینیم زیر بوته‌ای از برف درست از جایی که تو دوست داری، طالع می‌شود... #شمس_لنگرودی . پی‌نوشت: خسته نباشین از ترافیک‌های طولانی و کار روزمره... از شلوغی‌های کار، جا مونده بودم انگار از عکس برفی!!! دست و دلتون گرم... شبتون آرام. .💫❄️♥️❄️💫 #الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #زمستانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران