نهال دشتی اين عكس ها مالِ دوره ايه كه احتمالا به جز اسباب بازيام و لباسِ بالماسكه و كتاب داستانِ شب هيچ چيزي ازين دنيا و آدماش نمي خواستم 😊خيلي حس بامزه ايه الان كه نگاشون ميكنم... خيلي خيلي ممنونم از همه ي تبريك هايِ مهربونِ قشنگ 🙏🏻چه خوشبختم كه بهم لطف دارين💕🌸 class=
اين عكس ها مالِ دوره ايه كه احتمالا به جز اسباب بازيام و لباسِ بالماسكه و كتاب داستانِ شب هيچ چيزي ازين دنيا و آدماش نمي خواستم 😊خيلي حس بامزه ايه الان كه نگاشون ميكنم... خيلي خيلي ممنونم از همه ي تبريك هايِ مهربونِ قشنگ 🙏🏻چه خوشبختم كه بهم لطف دارين💕🌸ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران