نهال دشتی اين روزا سخت ميشه تو وجود يك نفر دنبال يك اپسيلون ناخالصي بگردي و پيدا نكني! تو قلبِ بزرگ تو براي همه جا هست و تاحالا زشتي هارو لمس نكرده هـيچ وقت هيچ جا همچين چيزي نديدم...هر چي دارم از توِ...
تولدت مبارك مادرِ زيبام💕 
ا
پ.ن: عكس مربوط به فيلمِ حواس (اولين تجربه ي كارگرداني من و همكاري با تو) كه هفته ي پيش در جشنواره ي زنانِ ارمنستان(كين فستيوال) پذيرفته شده💚
عكس از @hamedlava class=
اين روزا سخت ميشه تو وجود يك نفر دنبال يك اپسيلون ناخالصي بگردي و پيدا نكني! تو قلبِ بزرگ تو براي همه جا هست و تاحالا زشتي هارو لمس نكرده هـيچ وقت هيچ جا همچين چيزي نديدم...هر چي دارم از توِ... تولدت مبارك مادرِ زيبام💕 ا پ.ن: عكس مربوط به فيلمِ حواس (اولين تجربه ي كارگرداني من و همكاري با تو) كه هفته ي پيش در جشنواره ي زنانِ ارمنستان(كين فستيوال) پذيرفته شده💚 عكس از @hamedlavaثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران