نهال دشتی يه سري حس ها با يه سري ادم ها در يه سري لحظه ها شايد همون يه بار اتفاق بيفته جوري كه در شيرين ترين حالتِ ممكن حتي خودتم ديگه نخواي تكرارش كني بذاري همونجا بمونه سرِجاش(آنچناني كه فقط خاطره اي خواهد ماند.)
💙 class=
يه سري حس ها با يه سري ادم ها در يه سري لحظه ها شايد همون يه بار اتفاق بيفته جوري كه در شيرين ترين حالتِ ممكن حتي خودتم ديگه نخواي تكرارش كني بذاري همونجا بمونه سرِجاش(آنچناني كه فقط خاطره اي خواهد ماند.) 💙ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران