لادن سلیمانی با صداي بلند حرف زد بعد هم داد زد از يكي دو كلمه هم استفاده كرد كه بهتر بود اونهارو بكارنميبرد، داريوش مهرجويي راميگويم ولي لطفا خوب به چهره اش نگاه كنيد، با اين حال و احوال از داغي كه بر دل داشت بهتر از اين نتوانست بگويد، درهمان حال هم به افتخارافريني برخي پزشكان اشاره كرد و بر مجازات پزشك خاطي يا همان قاتل تاكيدكرد، برخي پزشكان ولي با حال خوب و روي زياد و ... پلاكارد دست گرفتند و حريف طلبيدند، يا بيانيه دادند وتوهين كردند و همه هنرمندان روجمع بستند، هنرو جايگاه اقاي مهرجويي و أمثال ايشان بركسي پنهان نيست ولي ظاهرا بايدمدام ياداور شويم قصور برخي پزشكان رو ، كشيدن بخيه از صورت طفلي معصوم به دلائل مالي، عمل پاي سالم به جاي پاي مصدوم(اراك) يا استفاده از ماده شيميايي به جاي اكسيژن و سوزاندن صورت مادر دوقولوها، يا اخيراً موقع زايمان تيغ جراح پلك نوزادروپاره كرده يا .... اينها فقط دو.سه مورد ازكل اتفاقات تلخي است كه پزشكان ما رقم زدند و البته كه ما أمثال پرفسور ماندگارها راهم داريم همانها كه نجات جان صدها إنسان رو در پرونده شان دارند، اما درمورد پرونده اقاي كيارستمي اسطوره ملي ما و يكي ازبرترين هاي جهان سينما به زودي همه چيز اشكارميشه و رو سياهي به ...
ل.س
#mehrjooi#Kiarostami#jame#pezeshkan#bimarestan#jam# class=
با صداي بلند حرف زد بعد هم داد زد از يكي دو كلمه هم استفاده كرد كه بهتر بود اونهارو بكارنميبرد، داريوش مهرجويي راميگويم ولي لطفا خوب به چهره اش نگاه كنيد، با اين حال و احوال از داغي كه بر دل داشت بهتر از اين نتوانست بگويد، درهمان حال هم به افتخارافريني برخي پزشكان اشاره كرد و بر مجازات پزشك خاطي يا همان قاتل تاكيدكرد، برخي پزشكان ولي با حال خوب و روي زياد و ... پلاكارد دست گرفتند و حريف طلبيدند، يا بيانيه دادند وتوهين كردند و همه هنرمندان روجمع بستند، هنرو جايگاه اقاي مهرجويي و أمثال ايشان بركسي پنهان نيست ولي ظاهرا بايدمدام ياداور شويم قصور برخي پزشكان رو ، كشيدن بخيه از صورت طفلي معصوم به دلائل مالي، عمل پاي سالم به جاي پاي مصدوم(اراك) يا استفاده از ماده شيميايي به جاي اكسيژن و سوزاندن صورت مادر دوقولوها، يا اخيراً موقع زايمان تيغ جراح پلك نوزادروپاره كرده يا .... اينها فقط دو.سه مورد ازكل اتفاقات تلخي است كه پزشكان ما رقم زدند و البته كه ما أمثال پرفسور ماندگارها راهم داريم همانها كه نجات جان صدها إنسان رو در پرونده شان دارند، اما درمورد پرونده اقاي كيارستمي اسطوره ملي ما و يكي ازبرترين هاي جهان سينما به زودي همه چيز اشكارميشه و رو سياهي به ... ل.س #mehrjooi#Kiarostami#jame#pezeshkan#bimarestan#jam#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


majidbazaei
چرا به کار نبرن !؟ وقتی خطاب شمردن یک نفر توهین به یه صنف محسوب شه ، مشکل از قداست بی جا و بی معناست!!!


david_shahnawaz
💔💔💔🌷🌷🌷

sara_kmn
@commente_irani_ شنيدن همين يك جمله از شما براي فهميدن نظراتتون كافيه : روزي ميليون ها مريض از دست دكترها شفا ميگيرن كه از دست خدا نميگيرن ! البته از قبل هم شنيده بوديم كه قشر پزشكان ادعاي خدايي دارند ! بله ازون پزشكي كه قصور كرده شكايت هم حتما خواهد شد ، شما هم بفرماييد به اون پزشك نامحترمي كه چنان كودكان دوساله با در دست گرفتن پلاكارد دارن مشكلات درونيشون رو نشون ميدن هم بفرماييد همين حرف هاي حاشيه و فرع و باد زدن كباب رو گوشزد كنيد !!!