فاطمه معتمدآریا عزیزان
گروهی از دوستان  فعال ، مشغول جمع اوری کمکهای نقدی برای خرید کانکس جهت اسکان مردم سرمازده و چادر نشین کوهبنان هستند که در زلزله خانه هایشان را از دست دادند و در هوای منفی ۱۰ درجه روزمرگی  می کنند.
متاسفامه از ۱۴۰۰ واحد مسکونی که خراب شده تنها ۱۵۰ عددکانکس دارند.
چنانچه مایل به مشارکت در امر خرید کانکس هستید، میتوانید مبالغ خود را به این شماره  کارت ارسال بفرمایید. لازم به ذکر است که سرکار خانم  خلیل زاده ، از دوستان و همراهان قدیم و مورد اطمینان من می باشند.
با تشکر از همراهیتان
شادی پورمهدی

6104337878295359
نعیمه السادات خلیل زاده class=
عزیزان گروهی از دوستان فعال ، مشغول جمع اوری کمکهای نقدی برای خرید کانکس جهت اسکان مردم سرمازده و چادر نشین کوهبنان هستند که در زلزله خانه هایشان را از دست دادند و در هوای منفی ۱۰ درجه روزمرگی می کنند. متاسفامه از ۱۴۰۰ واحد مسکونی که خراب شده تنها ۱۵۰ عددکانکس دارند. چنانچه مایل به مشارکت در امر خرید کانکس هستید، میتوانید مبالغ خود را به این شماره کارت ارسال بفرمایید. لازم به ذکر است که سرکار خانم خلیل زاده ، از دوستان و همراهان قدیم و مورد اطمینان من می باشند. با تشکر از همراهیتان شادی پورمهدی 6104337878295359 نعیمه السادات خلیل زادهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران