لیندا کیانی تبريك  فراوان به معصومه رحمانى عزيزم براى دريافت بهترين بازيگر زن از جشنواره تاتر... كه به خاطر قلب پاكش لياقت بهترينها رو داره... class=
تبريك فراوان به معصومه رحمانى عزيزم براى دريافت بهترين بازيگر زن از جشنواره تاتر... كه به خاطر قلب پاكش لياقت بهترينها رو داره...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران