بهنوش بختیاری پیش از انکه بخوابم
کتاب خوبیست
@campain_ketabkhani_behnooshia

به یاد سارینا ذهابی....کودکی که رفت از سر پل ذهاب....به سر پل صراط.....جلوی سارینا هم گرفته میشود؟؟؟؟اگر اینطور شد.....شفاعت کسانی رو بکن که بعد تو ازقراره از روی این پل رد بشن.....اونایی که گذاشتن تو بمیری....که اگه حلالشون نکنی...وای به روزگارشون.....ولی سارینا....تا میتونی زیرابشون رو بزن......نذار بعد تو با کودک دیگری اینطور تا بشه.....جان همه سر پل ذهابیا......بیا و این یه بارو فرشته نباش......بدجور حقت رو ضایع کردن......سارینای ذهابی
داشتم فکر میکردم به گمانم این کودک...شاید.... حتی رنگ چیپس رو ندید و رفت
شاید بزرگ هم‌میشد...بوی کتاب رو حس نمیکرد و میرفت
شایداون هیچی نخورد و نپوشید و ندیدو رفت.

پی نوشت:این عکس‌ متعلق به من نیست. class=
پیش از انکه بخوابم کتاب خوبیست @campain_ketabkhani_behnooshia به یاد سارینا ذهابی....کودکی که رفت از سر پل ذهاب....به سر پل صراط.....جلوی سارینا هم گرفته میشود؟؟؟؟اگر اینطور شد.....شفاعت کسانی رو بکن که بعد تو ازقراره از روی این پل رد بشن.....اونایی که گذاشتن تو بمیری....که اگه حلالشون نکنی...وای به روزگارشون.....ولی سارینا....تا میتونی زیرابشون رو بزن......نذار بعد تو با کودک دیگری اینطور تا بشه.....جان همه سر پل ذهابیا......بیا و این یه بارو فرشته نباش......بدجور حقت رو ضایع کردن......سارینای ذهابی داشتم فکر میکردم به گمانم این کودک...شاید.... حتی رنگ چیپس رو ندید و رفت شاید بزرگ هم‌میشد...بوی کتاب رو حس نمیکرد و میرفت شایداون هیچی نخورد و نپوشید و ندیدو رفت. پی نوشت:این عکس‌ متعلق به من نیست.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران