فرزاد فرزین و ...بالاخره اولين كنسرت البوم شانزه ليزه در تهران  ٢٦ اسفند ماه در سالن نمايشگاه بين المللي برگزار ميشه ،شروع بليط فروشي ساعت امروز٤:٣٠ 
و مختص قطعاً اونهايي كه منتظر البوم شانزه ليزه هستن ❤️❤️💣💣
زمان پخش البوم و جشن امضا و كنسرت در بقيه شهرستانها هم بزودي اعلام ميشه.
دوستون ندارم بلكه عاشقتونم❤️❤️
#فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #كنسرت #تهران #البوم #شانزه_لیزه #اسفند #نمايشگاه_بين_المللي #هوادار class=
و ...بالاخره اولين كنسرت البوم شانزه ليزه در تهران ٢٦ اسفند ماه در سالن نمايشگاه بين المللي برگزار ميشه ،شروع بليط فروشي ساعت امروز٤:٣٠ و مختص قطعاً اونهايي كه منتظر البوم شانزه ليزه هستن ❤️❤️💣💣 زمان پخش البوم و جشن امضا و كنسرت در بقيه شهرستانها هم بزودي اعلام ميشه. دوستون ندارم بلكه عاشقتونم❤️❤️ #فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #كنسرت #تهران #البوم #شانزه_لیزه #اسفند #نمايشگاه_بين_المللي #هوادارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران