بهنوش بختیاری مسئول کرمانی عزیز.....متعصب و دگم کی بودی تو؟؟؟به چوخ دادی کل موسیقی و بلندای روح و ذهن آدمی رو.........بسه دیگه.....بنیامین کنسرت خودش رو در کرمان لغو کردبخاطر اینکه درست زمان اجرا بهش گفتن که نوازنده های خانم گروهت حق ندارن روی صحنه باشند...اصلا فمینیست نیستم و امیدوارم ننویسن خانم بازیگر از خانمها دفاع کردتو این پیج ها.....اما چه توهینی بالاتر از این به هنرمندایرانی که از بد شانسی روزگار زن هست...؟؟؟؟فقط بخاطر جنسیت...؟؟؟.این زن میتونست عمرش رو پای آینه ها تلف کنه....میتونست فقط دنبال شوهر پولدار باشه.....تنبل و بیعار گشته و اومده زرتی صاحب بهترین ماشین و خونه شده......مثل خیلی از خانمها.......ولی این زن هنرمندبا تمام سختی های این کشوربا تمام بی پولی که از هنر عایدش شده...... عمرش رو صرف یاد گرفتن هنری کرده که اتفاقا به تعالی روح کمک میکنه.......کاش میمردم و درقرنی دیگر به دنیا می آمدم... قرن تکنولوژی و سرعت و مدرنیته...فقر ذهنی چی میگه؟؟؟؟؟نوازنده......نه حتی خواننده زن که میفرمایند شنیدن صداش حرامه...
بنیامین....درست و به حق بود...اون زمان که درست بودن مد نبود....واسه همینم بنیامینه.....نه فلانی که سر تا پاشو از مجیز ساختن....
البته من خواب نیستم....میدونم که سالهاست زنها در دوران پارینه سنگی هستن و حق و حقوقشون وجود خارجی نداره
شل و پل همه زنان ایرانی.....مخصوصا اونایی که فقط دنبال شوهر پولدار نیستن class=
مسئول کرمانی عزیز.....متعصب و دگم کی بودی تو؟؟؟به چوخ دادی کل موسیقی و بلندای روح و ذهن آدمی رو.........بسه دیگه.....بنیامین کنسرت خودش رو در کرمان لغو کردبخاطر اینکه درست زمان اجرا بهش گفتن که نوازنده های خانم گروهت حق ندارن روی صحنه باشند...اصلا فمینیست نیستم و امیدوارم ننویسن خانم بازیگر از خانمها دفاع کردتو این پیج ها.....اما چه توهینی بالاتر از این به هنرمندایرانی که از بد شانسی روزگار زن هست...؟؟؟؟فقط بخاطر جنسیت...؟؟؟.این زن میتونست عمرش رو پای آینه ها تلف کنه....میتونست فقط دنبال شوهر پولدار باشه.....تنبل و بیعار گشته و اومده زرتی صاحب بهترین ماشین و خونه شده......مثل خیلی از خانمها.......ولی این زن هنرمندبا تمام سختی های این کشوربا تمام بی پولی که از هنر عایدش شده...... عمرش رو صرف یاد گرفتن هنری کرده که اتفاقا به تعالی روح کمک میکنه.......کاش میمردم و درقرنی دیگر به دنیا می آمدم... قرن تکنولوژی و سرعت و مدرنیته...فقر ذهنی چی میگه؟؟؟؟؟نوازنده......نه حتی خواننده زن که میفرمایند شنیدن صداش حرامه... بنیامین....درست و به حق بود...اون زمان که درست بودن مد نبود....واسه همینم بنیامینه.....نه فلانی که سر تا پاشو از مجیز ساختن.... البته من خواب نیستم....میدونم که سالهاست زنها در دوران پارینه سنگی هستن و حق و حقوقشون وجود خارجی نداره شل و پل همه زنان ایرانی.....مخصوصا اونایی که فقط دنبال شوهر پولدار نیستنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران