بهنوش بختیاری با دوست عزیز و گل و مهربانم...خانم ارجمندی عزیز
درسالنی که فقط آرامش است
همین امروزکه برف بارید..هیچی به اندازه دیدنت دلم رو گرم نکرد...💜💜💜و همینطوروجدانی که در کارت میذاری همیشه برام باعث خوشحالیه....مگه وجدان کاری کم چیزیه....کاش مسولین داشتن...مدیرا داشتن....خیلی از مردم داشتن...در سالن تو..علاوه بر زیبایی های ظاهر...قلب من زیبا میشود....ضمنا با اکستنشنام کلی دارم کیف میکنم💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
@Anoosha_hairextension
@anoosha_hairextension class=
با دوست عزیز و گل و مهربانم...خانم ارجمندی عزیز درسالنی که فقط آرامش است همین امروزکه برف بارید..هیچی به اندازه دیدنت دلم رو گرم نکرد...💜💜💜و همینطوروجدانی که در کارت میذاری همیشه برام باعث خوشحالیه....مگه وجدان کاری کم چیزیه....کاش مسولین داشتن...مدیرا داشتن....خیلی از مردم داشتن...در سالن تو..علاوه بر زیبایی های ظاهر...قلب من زیبا میشود....ضمنا با اکستنشنام کلی دارم کیف میکنم💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 @Anoosha_hairextension @anoosha_hairextensionثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران