کورش سلیمانی ❄️ صبحِ تهرانِ امروز؛ تنه ى درخت و برف؛ همچون كودكى در آغوش مادرِ ديرآمده اش ... class=
❄️ صبحِ تهرانِ امروز؛ تنه ى درخت و برف؛ همچون كودكى در آغوش مادرِ ديرآمده اش ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران