سیاوش خیرابی ممنون‌ از همه دوستانم‌که بازم‌ مثل سالهای قبل به یادم بودن. جای اورنگ فقط بین ما خالی بود. #siavashkheirabi #farzadfarzin #hoseinsoleimani #iranianartist #iranianactor class=
ممنون‌ از همه دوستانم‌که بازم‌ مثل سالهای قبل به یادم بودن. جای اورنگ فقط بین ما خالی بود. #siavashkheirabi #farzadfarzin #hoseinsoleimani #iranianartist #iranianactorثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران