الهام پاوه نژاد . خداحافظی و خاطرات:
افتادم به جون گوشیم و دارم حافظه‌ش را سبک می‌کنم. اطلاعاتی که استفاده نمی‌کنم، عکس‌هایی که بک‌آپ‌شون را دارم، فایل‌های تکراری...
به این عکس خیلی عزیز از لحظه‌ی خداحافظی و جمع‌آوری‌مون در شب پایانی اجرای دوست داشتنیه (هیچ کس نبود بیدارمان کند) به کارگردانی 
#پیام_دهکردی عزیز  می رسم. داشتم سالن را با لوازمم ترک می‌کردم که دوست و همکار عزیز #رضا_معطریان صدام زد. برگشتم و این لحظه ثبت شد.
از اون تاریخ عکس کاور فیس بوکم شده و همیشه احساس غریبی بهش دارم.
لحظه‌ی خداحافظی! حواسمون باشه. خداحافظی‌ها انجام میشه و آن‌چه میمونه خاطراتی تلخ و شیرین خواهد بود که از پس آن بزرگ و پخته می‌شویم. در هر شکلی زیباترین حالت اینه که حتی برای تلخی‌ها احترام قائل باشیم. احترامی که لایق احساس و قلب و اندیشه‌ی ماست.این روزها بسیار می‌بینم وقتی روابط به هر دلیلی به خداحافظی می‌رسد طرفین به ناسزا و بی احترامی و بدکلامی از هم یاد می‌کنند غافل از این که با این رفتار و ادبیات اول به شعور و احساس خود توهین می‌کنند. و نتیجه‌ش حال بدیست که در خلوت با خود دارند. 
اگر بپذیریم در پس هر وداع حکمتی‌ست که خیر آن بعد تر بی‌شک به ما ثابت خواهد شد به  جانِ خود بی‌رحم نخواهیم بود.
رنج خداحافظی با توهین و تهمت به دیگری کم نخواهد شد.
خاطرات‌مان را بسته بندی کنیم و در جعبه‌ی ارزشمند تجربیات نگه‌داری کنیم و در آن را ببندیم و به فردا لبخند بزنیم.
آدینه‌تون خوش خاطره.
.
🎭#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #صحنه #زندگی #خاطرات #وداع 🎭 class=
. خداحافظی و خاطرات: افتادم به جون گوشیم و دارم حافظه‌ش را سبک می‌کنم. اطلاعاتی که استفاده نمی‌کنم، عکس‌هایی که بک‌آپ‌شون را دارم، فایل‌های تکراری... به این عکس خیلی عزیز از لحظه‌ی خداحافظی و جمع‌آوری‌مون در شب پایانی اجرای دوست داشتنیه (هیچ کس نبود بیدارمان کند) به کارگردانی #پیام_دهکردی عزیز می رسم. داشتم سالن را با لوازمم ترک می‌کردم که دوست و همکار عزیز #رضا_معطریان صدام زد. برگشتم و این لحظه ثبت شد. از اون تاریخ عکس کاور فیس بوکم شده و همیشه احساس غریبی بهش دارم. لحظه‌ی خداحافظی! حواسمون باشه. خداحافظی‌ها انجام میشه و آن‌چه میمونه خاطراتی تلخ و شیرین خواهد بود که از پس آن بزرگ و پخته می‌شویم. در هر شکلی زیباترین حالت اینه که حتی برای تلخی‌ها احترام قائل باشیم. احترامی که لایق احساس و قلب و اندیشه‌ی ماست.این روزها بسیار می‌بینم وقتی روابط به هر دلیلی به خداحافظی می‌رسد طرفین به ناسزا و بی احترامی و بدکلامی از هم یاد می‌کنند غافل از این که با این رفتار و ادبیات اول به شعور و احساس خود توهین می‌کنند. و نتیجه‌ش حال بدیست که در خلوت با خود دارند. اگر بپذیریم در پس هر وداع حکمتی‌ست که خیر آن بعد تر بی‌شک به ما ثابت خواهد شد به جانِ خود بی‌رحم نخواهیم بود. رنج خداحافظی با توهین و تهمت به دیگری کم نخواهد شد. خاطرات‌مان را بسته بندی کنیم و در جعبه‌ی ارزشمند تجربیات نگه‌داری کنیم و در آن را ببندیم و به فردا لبخند بزنیم. آدینه‌تون خوش خاطره. . 🎭#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر #صحنه #زندگی #خاطرات #وداع 🎭ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران