با كاهش ٣٠ درصدى بارندگى نسبت به سال پيش قطعا به زودى در شهرهاى بزرگ آب جيره بندى خواهدشد. ميتونيم دست رو دست بذاريم و مثل هزاران اتفاق بد ديگه كه افتاد و كارى براش نكرديم اين بار هم بگيم چرا دولت خيار و كدو ميكاره ؟؟؟ چرا برنامه نداره؟؟؟چرا...؟؟؟ يا اين كه ميتونيم از همين امروز با آب مثل طلا برخوردكنيم.موقع مسواك زدن و ظرف شستن و ...همين طور شير آب رو باز نذاريم.روش حمام كردن مون رو تغيير بديم.كارگران و سرايداران ساختمان ها رو توجيه كنيم كه آب چاه با آب شهر هيچ فرقى نداره.هردو رو به اتمامه. يا ابن كه منتظر بشيم براى آب خريدن تو صف وايسيم. #آب#خطر#جيره_بندى#از_خودمون_شروع_كنيم #اشكان_خطيبىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران