سلام دوستان جانم، يلدا چطور گذشت؟ فصل نو مبارك، اميدوارم دلهامون غم نداشته باشه و هي نترسيم و نلرزيم از اتفاقي ناخوش آيند. زمستونمون پر بركت. . . . #يلدا#زمستان#طلوع _خورشيد_مهر#شادابی_ارزانيتان#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران