بهنوش بختیاری آرت سنتر باغ
نمايشگاه نقاشي و مجسمه صادق ادهم (1357/مسجد سلیمان)
کارشناس مجسمه سازی دانشگاه تهران
گشايش: جمعه 6 بهمن ساعت 16 تا 21
بازديد تا 11 بهمن ساعت 11 تا 21
بلوار اندرزگو، خیابان سليمي شمالي، پلاك 145، باغ انجمن خوشنویسان
26655590 class=
آرت سنتر باغ نمايشگاه نقاشي و مجسمه صادق ادهم (1357/مسجد سلیمان) کارشناس مجسمه سازی دانشگاه تهران گشايش: جمعه 6 بهمن ساعت 16 تا 21 بازديد تا 11 بهمن ساعت 11 تا 21 بلوار اندرزگو، خیابان سليمي شمالي، پلاك 145، باغ انجمن خوشنویسان 26655590ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران