بهنوش بختیاری خبردارشدیم...متاسفانه شخصی از طرف ما به شرکتهای معتبر زنگ‌میزنه....و میگه خانم بختیاری علاقه داره با شما کار تبلیغاتی کنه...این تلفنها همه دروغ هستن و ممکنه خدانکرده از عزیزانی سو استفاده بشه...این خط برای مطمئن شدن شما از اینطور اتفاقات....دوستان...من نه مشاور خانواده ام....نه سنگ صبور....نه مدیر مجله برسر دوراهی.....نه بانک مرکزی.....و نه کارگردان که بخوام کسی رو بازیگر کنم و یا راهنمایی...این تلفن فقط برای امور کاری هست...اگر کسی پیامک بزند...و مامتوجه بشیم کار واجبی هست پاسخ میدیم درغیر این صورت مسئول خط به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود....این یک راه ارتباطی میان من و شماست...که در بیو هم نوشته شده است..یاعلی class=
خبردارشدیم...متاسفانه شخصی از طرف ما به شرکتهای معتبر زنگ‌میزنه....و میگه خانم بختیاری علاقه داره با شما کار تبلیغاتی کنه...این تلفنها همه دروغ هستن و ممکنه خدانکرده از عزیزانی سو استفاده بشه...این خط برای مطمئن شدن شما از اینطور اتفاقات....دوستان...من نه مشاور خانواده ام....نه سنگ صبور....نه مدیر مجله برسر دوراهی.....نه بانک مرکزی.....و نه کارگردان که بخوام کسی رو بازیگر کنم و یا راهنمایی...این تلفن فقط برای امور کاری هست...اگر کسی پیامک بزند...و مامتوجه بشیم کار واجبی هست پاسخ میدیم درغیر این صورت مسئول خط به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود....این یک راه ارتباطی میان من و شماست...که در بیو هم نوشته شده است..یاعلیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران