پرستو گلستانی سلام 
سلام تئاتر جان 
سلام کارگردان جان 
کار وقتی درخشان است ،هست.
بازیگر وقتی درخشان است ،هست.
احتیاج به سلیبریتی ندارد ،بازیگر تئاتر یعنی تمام توانایی.
خدای صحنه ، یعنی همان سلیبریتی
و الیور تویست هست با  هوتن شکیبا، امیر کاوه آهنین جان و داریوش موفق و همه ی بچه ها 
و عزیز جانی که جان بود  و کودک اما بزرگ بازیگر بود (اسمش رو نمیدونم الان بروشور ندارم ولی حتما پیدا میکنم میگم)

پ ن :و گریم درخشان استاد سارا اسکندری
#نمایش#حسین_پارسایی #الیور_تویست #تئاتری_ها #درخشان class=
سلام سلام تئاتر جان سلام کارگردان جان کار وقتی درخشان است ،هست. بازیگر وقتی درخشان است ،هست. احتیاج به سلیبریتی ندارد ،بازیگر تئاتر یعنی تمام توانایی. خدای صحنه ، یعنی همان سلیبریتی و الیور تویست هست با هوتن شکیبا، امیر کاوه آهنین جان و داریوش موفق و همه ی بچه ها و عزیز جانی که جان بود و کودک اما بزرگ بازیگر بود (اسمش رو نمیدونم الان بروشور ندارم ولی حتما پیدا میکنم میگم) پ ن :و گریم درخشان استاد سارا اسکندری #نمایش#حسین_پارسایی #الیور_تویست #تئاتری_ها #درخشانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران