یه خونه ای در بندرعباس آتیش گرفته....اقای خونه چند وقتی بوده که بیکار شده بوده...وقتی وارد خونه میشه و میبینه که تمام زندگیش سوخته....همونجا خودش رو حلق آویز میکنه....که البته ما قاضی نیستیم.....و خدا میداندچرا....زن و سه فرزند ایشون به بدترین شکل ممکن زندگی میکنن....احتیاج به وسایل خونه....و جایی برای رهن دارن....مثل همیشه علی یارتون09170316505 @zahra.zare.pirhajeeeeثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران