الهام پاوه نژاد .
.
🎭🛑🎭🛑🎭🛑🎭
چه کسی می‌خواهد
من و تو 
ما نشویم ؟ خانه‌ش ویران باد...
.
هیچ شیرینی مثل این حمایت و باهم بودن نمی‌تواند تلخیِ زهرِ #توقیف بی‌دلیل و پشتوانه‌ی  یک اثر هنری را کم کند.
به عنوان عضو خانواده‌ی اصیل  و نجیب تأتر، از  #محمدمساوات برای انصراف اجرایش و از  #محمدعاقبتی برای انصراف از ادامه‌ی داوری در جشنواره‌ی تاتر فجر، به حمایت از  توقیفِ اجرای به روی صحنه رفته‌ و دعوت شده‌ی #حسین_کیانی ، نمایش #روز_عقيم سپاسگزارم و به احترام‌تان می‌ایستم. می‌دانم حمایتی این‌چنینی در این روزگار مصلحت طلبی تصمیمی دشوار بوده است.
صحنه خانه‌ی ماست و شما تصمیم‌گیرندگانِ بی جواب، مهمانانی موقت. ما حرمت میزبانی نگه می‌داریم!
هنر را نمی‌شود عقیم کرد! 
بهمن ۹۶.

#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر class=
. . 🎭🛑🎭🛑🎭🛑🎭 چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم ؟ خانه‌ش ویران باد... . هیچ شیرینی مثل این حمایت و باهم بودن نمی‌تواند تلخیِ زهرِ #توقیف بی‌دلیل و پشتوانه‌ی یک اثر هنری را کم کند. به عنوان عضو خانواده‌ی اصیل و نجیب تأتر، از #محمدمساوات برای انصراف اجرایش و از #محمدعاقبتی برای انصراف از ادامه‌ی داوری در جشنواره‌ی تاتر فجر، به حمایت از توقیفِ اجرای به روی صحنه رفته‌ و دعوت شده‌ی #حسین_کیانی ، نمایش #روز_عقيم سپاسگزارم و به احترام‌تان می‌ایستم. می‌دانم حمایتی این‌چنینی در این روزگار مصلحت طلبی تصمیمی دشوار بوده است. صحنه خانه‌ی ماست و شما تصمیم‌گیرندگانِ بی جواب، مهمانانی موقت. ما حرمت میزبانی نگه می‌داریم! هنر را نمی‌شود عقیم کرد! بهمن ۹۶. #الهام_پاوه_نژاد #بازیگرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران