دانیال عبادی ‌
‌shabeton bekheir...👍👌
‌‌
‌#دانيال_عبادى #danialebady #danialebadi #danialebadi8 #danial_ebady #danial_ebadi8 ‌
‌‌توصیف دنیا👇 
بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها  می خورند

برای خوبی هایتان حد تعیین کنید 
و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ... زندگی کردن با مردم این دنیا  همچون دویدن در گله اسب است ! 
تا می تازی با تو می تازند ، زمین  که خوردی، آنهایی که جلوتر  بودند ، 
هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند ! 
و آنهایی که عقب بودند،
به داغ روزهایی که می تاختی  تو را لگد مال خواهند  کرد ! 
در عجبم از مردمی که به دنبال  دنيايی هستند 
که روز به روز از آن دورتر مي شوند ، و غافلند از آخرتی  که روز به روز به آن نزديک تر مي شوند class=
‌ ‌shabeton bekheir...👍👌 ‌‌ ‌#دانيال_عبادى #danialebady #danialebadi #danialebadi8 #danial_ebady #danial_ebadi8 ‌ ‌‌توصیف دنیا👇 بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها می خورند برای خوبی هایتان حد تعیین کنید و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ... زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است ! تا می تازی با تو می تازند ، زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند ، هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند ! و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که می تاختی تو را لگد مال خواهند کرد ! در عجبم از مردمی که به دنبال دنيايی هستند که روز به روز از آن دورتر مي شوند ، و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزديک تر مي شوندثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران