دانیال عبادی 👍🌹 اگر خدا عهده دار کارت شود همه عوامل خوشبختی را بدون اینکه احساس کنی برایت آماده میکند فقط با صداقت بگو کارم را به خدا می سپارم.  خدایا فقط تو ما را کفایت است.
.
#danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #danialebadi #danialebady #دانيال_عبادى #دانيال class=
👍🌹 اگر خدا عهده دار کارت شود همه عوامل خوشبختی را بدون اینکه احساس کنی برایت آماده میکند فقط با صداقت بگو کارم را به خدا می سپارم. خدایا فقط تو ما را کفایت است. . #danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #danialebadi #danialebady #دانيال_عبادى #دانيالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران