کورش سلیمانی 🌿
____________

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان‌که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده.

و گناهان ما را ببخش چنان‌که ما نیز، آنانکه بر ما گناه کردند را می‌بخشیم.

و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده.

زیرا ملکوت، قدرت و جلال از آن توست تا ابدالاباد، آمین.

____________________

این دعا قسمتی از موعظه بالای کوه حضرتِ عیسی مسیح ع است. 
متن دعا در ترجمه فارسی قدیم بر اساس انجیل متی چنین است كه نوشته آمد. 
امروز در مستندى درباره ى فرهاد 
مهراد عزيز، از دهان او شنيدم كه در روزهاى پايانى عمر پربركت اش چه مومنانه اين دعا را همراه با دو بيت حكايت زيباىِ سعدى در شكايت از بى اعتنايى يار مى خواند ... و چقدر اين دعاى انجيل زيباست ...
____________________
و اما آن حكايت: 
عبدالقادر گيلانى را، رحمه الله عليه، در حرم کعبه روي بر حصبا نهاده همي گفت:
اى خداوند ببخشاي، وگر هر آينه مستوجب عقوبتم در روز قيامتم نابينا برانگيز تا در روى نيکان شرمسار نشوم.

روى بر خاك عجز مى‌گويم
 هر سحرگه كه باد مى‌آيد 
اى كه هرگز فرامشت نكنم
 هيچت از بنده ياد مى‌آيد class=
🌿 ____________ ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان‌که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و گناهان ما را ببخش چنان‌که ما نیز، آنانکه بر ما گناه کردند را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده. زیرا ملکوت، قدرت و جلال از آن توست تا ابدالاباد، آمین. ____________________ این دعا قسمتی از موعظه بالای کوه حضرتِ عیسی مسیح ع است. متن دعا در ترجمه فارسی قدیم بر اساس انجیل متی چنین است كه نوشته آمد. امروز در مستندى درباره ى فرهاد مهراد عزيز، از دهان او شنيدم كه در روزهاى پايانى عمر پربركت اش چه مومنانه اين دعا را همراه با دو بيت حكايت زيباىِ سعدى در شكايت از بى اعتنايى يار مى خواند ... و چقدر اين دعاى انجيل زيباست ... ____________________ و اما آن حكايت: عبدالقادر گيلانى را، رحمه الله عليه، در حرم کعبه روي بر حصبا نهاده همي گفت: اى خداوند ببخشاي، وگر هر آينه مستوجب عقوبتم در روز قيامتم نابينا برانگيز تا در روى نيکان شرمسار نشوم. روى بر خاك عجز مى‌گويم هر سحرگه كه باد مى‌آيد اى كه هرگز فرامشت نكنم هيچت از بنده ياد مى‌آيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران