کورش سلیمانی ... ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان‌که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده.

و گناهان ما را ببخش چنان‌که ما نیز، آنانکه بر ما گناه کردند را می‌بخشیم.

و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده.

زیرا ملکوت، قدرت و جلال از آن توست تا ابدالاباد، آمین.

____________________

این دعا قسمتی از موعظه بالای کوه حضرتِ عیسی مسیح ع است. 
متن دعا در ترجمه فارسی قدیم بر اساس انجیل متی چنین است كه در نوشته آمد. 
امروز در مستندى درباره ى فرهاد 
مهراد عزيزمان، از دهان او شنيدم كه در روزهاى پايانى عمر پربركت اش چه مومنانه اين دعا را مى خواند ... و چقدر اين دعاى انجيل زيباست ... ___________________
عكس قديمى ست؛ به مسجد شيخ لطف الله اصفهان شرف ياب شده بوديم ... class=
... ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان‌که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و گناهان ما را ببخش چنان‌که ما نیز، آنانکه بر ما گناه کردند را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده. زیرا ملکوت، قدرت و جلال از آن توست تا ابدالاباد، آمین. ____________________ این دعا قسمتی از موعظه بالای کوه حضرتِ عیسی مسیح ع است. متن دعا در ترجمه فارسی قدیم بر اساس انجیل متی چنین است كه در نوشته آمد. امروز در مستندى درباره ى فرهاد مهراد عزيزمان، از دهان او شنيدم كه در روزهاى پايانى عمر پربركت اش چه مومنانه اين دعا را مى خواند ... و چقدر اين دعاى انجيل زيباست ... ___________________ عكس قديمى ست؛ به مسجد شيخ لطف الله اصفهان شرف ياب شده بوديم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران